Stacks Image 6791
ARRANGEMENTER
Fest for voksne dansehold
Lørdag d. 3. nov - Kongrescentret MCH
Juleballer 2018
December 2017
Info kommer senere
Juleballer 2018
December 2017
Info kommer senere
Generalprøve 2019
Fredag d. 22. marts 2019
Info kommer senere
Afdansningsbal 2019
Lørdag d. 23. marts 2019
Info kommer senere
Afdansningsbal 2019
Søndag d. 24. marts 2019
Info kommer senere
TURNERINGER DISCO & HIP HOP
Dance for Life - Vest
Lørdag d. 6. oktober
Invitation kommer senere
Nationalt EGP - Vest
(JUNIOR & VOK)
Lørdag d. 27. oktober - Ry
Invitation kommer senere
Tidsplan kommer senere
Nationalt EGP - Vest
(BØRN)
Søndag d. 28. oktober - Ry
Invitation kommer senere
Tidsplan kommer senere
Nationalt JM 2019
(JUNIOR & VOK)
Lørdag d. 19. januar - Ry
Invitation kommer senere
Tidsplan kommer senere
Nationalt JM 2019
(BØRN)
Søndag d. 20. januar - Ry
Invitation kommer senere
Tidsplan kommer senere
Nationalt FGP - Vest
(JUNIOR & VOK)
Lørdag d. 27. april - Ry
Invitation kommer senere
Tidsplan kommer senere
Nationalt FGP - Vest
(BØRN)
Søndag d. 28. april - Ry
Invitation kommer senere
Tidsplan kommer senere