Dansesæson 2018/2019
Priser
Honorar pr. måned:
Børn & Juniorer
285,-
Voksne
285,-
Voksne par
540,-
1 måneds honorar = 4 undervisningsgange.
Stacks Image 1224
Honoraret bedes betalt den første undervisningsgang i hver måned.
Husk at angive hold og elevnummer ved elektronisk betaling til:
Reg. 9570 Kontonr. 9233628
Mobilpay: 20603014

Det er desuden muligt at betale kontant på Danseskolen.
Rabat
Familiemedlemmer bedes tilmeldt samlet af hensyn til beregning af rabat.